NR

NAZWA SKN

OPIEKUN SKN

ADRES MAILOWY OPIEKUNA

DANE PREZESA SKN

ADRES MAILOWY PREZESA SKN

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

1

ARCHEOLOGÓW

dr hab. Tomasz Bochnak

[email protected]

Edyta Kiełboń

[email protected]

INSTYTUT ARCHEOLOGII

2

MUZEOLOGÓW

Dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

[email protected]

Małgorzata Pazyniak

[email protected]

INSTYTUT ARCHEOLOGII

3

FILOZOFÓW Dyskusyjne KOŁO FILOZOFÓW "EUDAJMONIA"

dr Włodzimierz Zięba

[email protected]

Aneta Rumak

[email protected]

INSTYTUT FILOZOFII

4

KOŁO GIER ŚWIATA

dr Paweł Balcerak

[email protected]

Joanna Michoń

[email protected]

INSTYTUT FILOZOFII

5

MŁODZIEŻOWE CENTRUM DEBATY

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

[email protected]

Marlena Brzyska

[email protected]

INSTYTUT FILOZOFII

6

HISTORYKÓW

dr Paweł Korzeniowski

[email protected]

Wiliam Lecyk

[email protected]

INSTYTUT HISTORII

7

STUDENTÓW KULTUROZNAWSTWA

dr Małgorzata Skulimowska

[email protected]

Eleonora Stanko

 

INSTYTUT HISTORII

8

KAUKAZ

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR

[email protected]

Weronika Jaworska

[email protected]

INSTYTUT HISTORII

9

AKTURA

dr Magda Dolińska- Rydzak

[email protected]

Kalina Klimas

[email protected]

INSTYTUT HISTORII

10

RUSYCYSTÓW

dr hab. Dorota Chudyk prof UR,
 dr Małgorzata Dziedzic

[email protected] [email protected]

Kateryna Harpula

[email protected]

INSTYTUT NEOFILOLOGII

11

ANGLISTÓW (WCZEŚNIEJ FILOLOGII ANGIELSKIEJ COFFEE BREAK)

dr Magdalena Trinder

[email protected]

Zuzanna Stanisz

[email protected]

INSTYTUT NEOFILOLOGII

12

GERMANISTÓW

dr Bogusława Rolek
 dr hab. Małgorzata Sieradzka
 dr hab. Paweł Bąk

[email protected] [email protected]

 

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII

13

LINGWISTÓW "POLIGLOCI"

dr Agnieszka Buk
dr Ewa Kusz
dr Judyta Pawliszko
dr Iwona Szwed

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Olga Ludera

[email protected]

INSTYTUT NEOFILOLOGII

14

LINGWOKULTUROZNAWCZE

dr Katarzyna Buczek

[email protected]

Jaśmina Łukiewicz

[email protected]

INSTYTUT NEOFILOLOGII

15

POLONISTÓW

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR
dr Stanisław Dłuski Sekcja Twórczości Literackiej

[email protected] [email protected]

Olech Dominika
Matuszko Kinga Flaga Kamil

[email protected] [email protected] [email protected]

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

16

TEATR POLONISTÓW S.T.O.S.

Dr hab. prof. UR Anna Jamrozek-Sowa

[email protected]

Wiktoria Jackowska

[email protected]

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

17

DZIENNIKARZY

dr Robert Słabczyński

[email protected]

Wiktoria Sudoł

[email protected]

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

18

LANGUAGE COPY TOUR - PRAGMATYCZNE KOŁO NAUKOWE

dr Justyna Majchrowska

[email protected]

Krzysztof      Mikołajczyk  

[email protected]

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

19

SOCIAL MEDIÓW I CONTENT MARKETINGU

dr Krystyna Gielarek - Gorczyca

[email protected]

Magdalena Kieroń

[email protected]

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

20

FILMOZNAWCÓW

dr hab. prof. UR Wojciech Birek

[email protected]

Marcelina Siembab

[email protected]

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

21

DOKTORANTÓW JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA UR

dr hab. Magdalena Patro - Kucab prof. UR

[email protected]

Justyna Mika

[email protected]

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA / SZKOŁA DOKTORSKA

22

DYRYGENTURY CHÓRALNEJ

dr Anna Marek-Kamińska

[email protected]

Edyta Kotula

[email protected]

INSTYTUT MUZYKI

23

DYDAKTYKI NAUCZANIA MUZYKI

dr Anita Lehmann

[email protected]

Bogumiła Kutacha

[email protected]

INSTYTUT MUZYKI

24

INSTRUMENTALISTÓW

dr hab. Małgorzata Zarębińska, prof. UR.

[email protected]

Angelika Pacuta

[email protected]

INSTYTUT MUZYKI

25

 NAUKOWO-ARTYSTYCZNE "RAZEM"

mgr Marcin Dudek

[email protected]

Aneta Mierzwa

[email protected]

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

26

ZAPAŁ

dr Katarzyna Woźniak

[email protected]

Aneta Mierzwa

[email protected]

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

27

NAUKOWO-ARTYSTYCZNE               "GRAFO"

mgr Kamil Skrzypiec

[email protected]

Gabriela Rachwalska

[email protected]

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

28

KOŁO BADAŃ ARTYSTYCZNYCH

dr hab. Jadwiga Sawicka prof. UR

[email protected]

Lilianna Kalinowska

[email protected]

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH/ SZKOŁA DOKTORSKA/ INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

29

LENS

mgr Łukasz Kuśnierz

[email protected]

Karolina Cieleń

[email protected]

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH

30

KOŁO NAUKOWE LIDERZY BIZNESU (DAWNIEJ EKONOMISTÓW)

dr hab. Grzegorz Hajduk

[email protected]

Katarzyna Szpyrka

[email protected]

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

31

EKONOMISTÓW "INTERKREATOR"

prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz

[email protected]

Mateusz Śliwa

[email protected]

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

32

HUMAN RIGHTS

dr inż. Maciej Milczanowski                                    
dr hab. Krzysztof Żarna, prof.UR

[email protected] [email protected]

Katarzyna Cyrkun

[email protected]

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

33

BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

[email protected]

Paulina Biela

 

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

34

STUDENCKIE PENITENCJARNE KOŁO NAUKOWE

dr Monika Badowska-Hodyr

[email protected]

Magdalena Materna

[email protected]

INSTYTUT PEDAGOGIKI

35

STUDENCKI KRĄG KORCZAKOWSKI

dr Wiesława Walc

[email protected]

Gabriela Czech

[email protected]

INSTYTUT PEDAGOGIKI

36

FAMILIOLOGÓW

dr hab. Urszula Gruca-Miąsik prof. UR

[email protected]

Kamila Kucza

[email protected]

INSTYTUT PEDAGOGIKI

37

ANIMATORÓW KULTURY LITERACKIEJ DZIECI

dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb prof. UR

[email protected]

Gabriela Wojtanowska

[email protected]

INSTYTUT PEDAGOGIKI

38

PEDAGOGÓW I PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR

[email protected]

Adrianna Żmuda

[email protected]

INSTYTUT PEDAGOGIKI

39

BADAŃ NAD WOLONTARIATEM

dr Marlena Pieniążek

[email protected]

Patrycja Lampart

[email protected]

INSTYTUT PEDAGOGIKI

40

ANDRAGOGÓW

dr Zbigniew Chodkowski

[email protected]

Justyna Rząsa

[email protected]

INSTYTUT PEDAGOGIKI

41

EDUKACJA BEZ GRANIC

dr Tomasz Warchoł

[email protected]

Dominika Pociask

[email protected]

INSTYTUT PEDAGOGIKI

42

 SKN UREQUAL

dr hab. Andrzej Łukasik prof. UR

[email protected]

Patryk Kotowski

 

INSTYTUT PEDAGOGIKI

43

KOŁO NAUKOWE WSPARCIA OSÓB Z AUTYZMEM "ABC-ASD"

dr Aneta Lew-Koralewicz

[email protected]

Julia Bolon

[email protected]

INSTYTUT PEDAGOGIKI

44

PRAWA "IUS" - UNIWERSYTECKA PORADNIA PRAWNA

dr Joanna Uliasz

[email protected]

Patrycja Parzygnat

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

45

PRAWA HANDLOWEGO I I GOSPODARCZEGO "AMICUS CURIAE"

mgr Oskar Bróż

mgr Rajmund Stapiński

[email protected] [email protected]

Izabela Jarosz

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

46

PRAWA KARNEGO IUSTITIA

dr Małgorzata Trybus

[email protected]

Zuzanna Tochowicz

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

47

POSTĘPOWANIA PRAWA  CYWILNEGO (WCZEŚNIEJ PRAWA CYWILNEGO)

dr hab. Anna Kościółek  prof. UR
dr hab Aneta Arkuszewska prof. UR.

[email protected] [email protected]

Izabela Jarosz

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

48

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

mgr Szymon Dubis 
mgr Karol Hermanowski

[email protected] [email protected]

         Szymon Szurlej                    

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

49

FILOZOFII I TEORII PRAWA

mgr Tomasz Drozdowsk
mgr Łukasz Szymański

[email protected] [email protected]

Paulina Maziarz

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

50

PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO

mgr Marek Podraza

[email protected]

Aleksandra Pięta

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

51

PRAWA FINANSOWEGO I PODATKOWEGO

dr Marta Sagan-Martko
mgr Joanna Łubina

[email protected] [email protected]

Mariusz Kądziołka   Beata Serafin

[email protected] [email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

52

PRAWA PRACY

mgr Michał Skóra

[email protected]

Natalia Kielawa

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

53

PRAWA RODZINNEGO FAMILIAE

dr Jakub Łukasiewicz

[email protected]

Natalia Walicka

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

54

PRAWA USTROJOWEGO PORÓWNAWCZEGO

dr Katarzyna Szwed
dr Justyna Ciechanowska

[email protected] [email protected]

Patrycja Chmiel

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

55

PRAWA RZYMSKIEGO I PORÓWNAWCZEGO "IUS ROMANORUM"

dr Wojciech Kosior 

[email protected]

Aleksandra Wróbel

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

56

MEDIACJI I NEGOCJACJI "PACTUM"

dr Arita Masłowska

[email protected]

Aleksandra Wróbel

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

57

KOMPARATYSTYKI PRAWA CYWILNEGO

dr Rafał Łukasiewicz,

dr Wojciech Kosior 

[email protected] [email protected]

Karolina Bać

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

58

POSTĘPOWANIA KARNEGO I PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO ,,TEMIDA''

dr Arita Masłowska

[email protected]

Aleksandra Pelczar

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

59

ADMINISTRATYWISTÓW (WCZEŚNIEJ NAUKI ADMINISTRACJI)

dr hab. prof. UR. Agata Barczewska-Dziobek,

dr Anna Jacek, mgr Izabela Furman

[email protected] [email protected] [email protected]

Michał Gratkowski

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

60

KRYMINOLOGII, KRYMINALISTYKI I MEDYCYNY SĄDOWEJ

dr Dorota Semków, dr Karol Bajda

[email protected] [email protected]

Klaudia Gudz Zuzanna Jędrejko Natalia Kielawa

[email protected] [email protected] [email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

61

DEBAT OKSFORDZKICH I RETORYKI PRAWNICZEJ

dr Marcin Niemczyk

[email protected]

Magdalena Karnasiewicz

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

62

POWSZECHNEJ HISTORII PRAWA

dr Ewa Leniart

[email protected]

Antoni Myjak

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

63

PRAWA ZOBOWIĄZAŃ I PRAWA SPADKOWEGO "OBLIGATIO"

dr Paweł Janda

[email protected]

Patrycja Cisek

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

64

PARAGRAF

mgr Anna Hadała- Skóra,

dr Katarzyna Czeszejko Sochacka

[email protected] [email protected]

Weronika Pietras

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

65

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE PRAWA I EKONOMII W SPORCIE ,,KNOW-HOW-SPORT''

prof. UR dr hab. Beata Stępień-Załucka

[email protected] [email protected] [email protected]

Andżelina Drozd

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW ,INSTYTUT NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

66

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  "OPUS"

dr Michał Chajda

[email protected]

Karolina Bać

[email protected]

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

67

TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH MATRIX

dr Jakub Czopek

[email protected]

Karolina Muszyńska

[email protected]

INSTYTUT SOCJOLOGII

68

SOCJOLOGÓW

dr Agata Kotowska

[email protected]

Gabriela Grzyb

[email protected]

INSTYTUT SOCJOLOGII

69

PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH UR

dr Sławomir Wilk,
dr Magdalena Pokrzywa

[email protected] [email protected]

Paulina Gil-Więcek

[email protected]

INSTYTUT SOCJOLOGII

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

70

FIZJOTERAPII W GERIATRII I PROFILAKTYCE ZDROWIA

dr hab. n. med. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

[email protected]

Jakub Folta

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

71

TELEMEDYCYNY

Dr n. o zdr. Filip Osuchowski

[email protected]

 

 

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

72

FIZJOLOGII "NEURON"

dr hab. Magdalena Sowa-Kućma, prof.UR

[email protected]

Sebastian Sadko

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

73

ANATOMICZNE

dr n. med. Krzysztof Balawender

[email protected]

Angelika Wiatr

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

74

GENETYKI KLINICZNEJ

dr n med. Antoni Pyrkosz

apy[email protected]

Kinga Wrzesień

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

75

IMMUNOLOGII

prof. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz

[email protected]

Paweł Urban

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

76

DERMATOLOGII EKSPERYMENTALNEJ

dr n med.Magdalena Żychowska

[email protected]

Kasper Rolek

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

77

OTOLARYNGOLOGII

dr n. med. Wojciech Domka

[email protected]

Renata Drozd

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

78

ENGLISH DIVISION OF MEDICINE SCIENCE CLUB

dr hab. n med.David Aebisher, prof. UR

[email protected]

Katarzyna Koziorowska

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

79

PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

dr hab.n med. Hanna Czajka. Prof. UR.

[email protected]

Paweł Biłas

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

80

BIOCHEMIKÓW

dr hab. n med.Dorota Bartusik-Aebisher, prof.UR
dr n biol. Sabina Galiniak

[email protected] [email protected]

Anna Mazur

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

81

CHORÓB ZAKAŻNYCH

dr n med. Robert Pleśniak

[email protected]

Agnieszka Rybka

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

82

PATOFIZJOLOGII "NEFRON"

Dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska

[email protected]

Weronika Wilczyńska

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

83

DIABETOLOGII

dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski, prof. UR

[email protected]

Michał Oleszko

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

84

HISTOLOGICZNE

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak prof. UR

[email protected]

Maksymilian Kłosowicz

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

85

NEUROLOGICZNE

dr Marcin Wiącek

[email protected]

Kinga Tylutka

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

86

KARDIOCHIRURGIA

dr n med. Maciej Kolowca

[email protected]

Paweł Oryszczak

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

87

GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

prof.dr hab.n.med Dorota Darmochwał-Kolarz

[email protected]

Łukasz Gaj

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

88

SKN PRZY KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

dr hab. n med. Bogdan Kolarz, prof. UR

[email protected]

Joanna Sawicka

[email protected]stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

89

PSYCHIATRII

Dr hab. n. med. Przemysław Pacan,

prof. UR, Dr n. med. Beata Wisz,

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

[email protected] [email protected] [email protected]

Jan Potkański

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

90

CHIRURGII OGÓLNEJ

lek. Ruslan Zavatskyi

[email protected]

Piotr Paluch

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

91

CHIRURGII i UROLOGII DZIECIĘCEJ

lek. med. Anna Ogorzałek

[email protected]

Anna Pliszka

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

92

HEMATOLOGII

prof.dr hab. n med. Mirosław Markiewicz

[email protected]

Anna Karaś

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

93

PATOMORFOLOGII

 dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR 

[email protected]

YANA NYANKOVSKA

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

94

RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

dr n med. Wiesław Guz

[email protected]

Szczerba Weronika Łukaszewska Ewa

[email protected] [email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

95

KARDIOLOGII

dr hab. n. med. lek Mariusz Dabrowski,
prof. UR dr hab. n. med. Piotr Futyma prof. UR

[email protected] [email protected]

Natalia Burda

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

96

KOŁO UROLOGICZNE "OURON"

dr n. med. Krzysztof Balawender

[email protected]

Anna Pliszka

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

97

SKN W DZIEDZINIE ONKOLOGII

dr hab.med. Beata Sas - Korczyńska, prof. UR

[email protected]

Marcin Witek

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

98

NEONATOLOGICZNE

dr n. med. Witold Błaż

[email protected]

Aleksandra Skubisz

[email protected]

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

99

FIZJOTERAPII W ORTOPEDII

brak opiekunów

[email protected] [email protected]

Jakub Folta

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

100

PIELĘGNIARSTWA

dr n. med. Małgorzata Marć
mgr Aneta Lesiak

[email protected] [email protected]

Katarzyna Miazga

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

101

POŁOŻNYCH

dr Barbara Zych
dr n. o zdr. Anna Kremska

[email protected] [email protected]

Wiktoria Niedbała

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

102

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

dr n. o zdr. Dorota Ozga

[email protected]

 

 

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

103

MŁODA ELEKTRORADIOLOGIA

dr n. o zdr. Greta Gaweł

[email protected]

Ewelina Warchoł

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

104

DIETETYKÓW ( SEKCJA OBSESITY RESEARCH GROUP ORAZ BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI)

dr hab. Justyna Wyszyńska,

dr inż. Agnieszka Stępień

[email protected]  [email protected]

Sylwia Kurpiel

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

105

OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

dr hab. Draiusz Bazaliński, prof. UR

[email protected]

Daria Kardyś

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

106

FIZJOTERAPII W NEUROLOGII I BADAŃ NAD CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI "FIZJOLAB"

dr Justyna Podgórska-Bednarz

[email protected]

Katarzyna Dec

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

107

MEDYCYNY W STANACH NAGŁYCH

 dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof.UR 

prof. UR, dr n.o zdr. Izabela Sałacinska

[email protected] [email protected]

KORNELIA NIZIOŁ

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

108

ENERGII FIZYCZNYCH STOSOWANYCH W FIZJOTERAPII

dr Jolanta Zwolińska

[email protected]

Michał Prokop

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

109

FIZJOTERAPII W NEUROLOGII DOROSŁYCH I DZIECI

dr n. o zdr. Agnieszka Guzik
 dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz DrużbickI prof. UR

[email protected] [email protected]

Wioleta Dąbrowska

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

110

INNOWACYJNYCH TECHNIK REHABILITACYJNYCH "REH-TECH"

dr n. biol. Marta Kopańska

[email protected]

Krystian Mazur

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

111

PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

dr hab.n. o zdr. Dariusz Bazaliński prof. UR ,

dr Danuta Pięciak-Kotlarz

[email protected] [email protected]

Katarzyna Drozdowska

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

112

FASCYNACJE POSTAWY CIAŁA HABITUS

dr. hab. Katarzyna Walicka - Cupryś, prof. UR

[email protected]

Agnieszka Pelc

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

113

DIETETYKÓW BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

dr inż. Agnieszka Stępień

dr inż. Ewelina Polak-Szczydło

[email protected] [email protected]

Dominika Adamowicz

[email protected]

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

114

PODRÓŻNIKÓW

dr Jarosław Herbert

[email protected]

Marcin Franczyk

[email protected]

INSTYTUT NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

115

MŁODYCH ANTROPOLOGÓW (WCZEŚNIEJ ANTROPOLOGII FIZYCZNEJ)

dr Maciej Brożyna

[email protected]

Monika Wanio

[email protected]

INSTYTUT NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

116

ANTROPOMETRII ORAZ PROFILAKTYKI OTYŁOŚCI I CHORÓB NIEZAKAŹNYCH

dr Piotr Matłosz

[email protected]

Agnieszka BIEDA

[email protected]

INSTYTUT NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

117

MODELOWANIA TRENINGU SPORTOWEGO

dr Agata Rzeszutko - Bełzowska

[email protected]

 

 

INSTYTUT NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

118

SYMULACJI MEDYCZNEJ UR

dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba

[email protected]

Julia Florek

[email protected]

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

119

PROFILAKTYKI ZROWOTNEJ KOBIET

dr n. o zdr. Joanna Błajda

[email protected]

Oliwia Guter

[email protected]

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

120

ENDOKRYNOLOGII I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 dr n. med. Mariusz Partyka

[email protected]

Julia Inglot

[email protected]

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

121

 GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII

prof. dr hab. Rafał Filip

[email protected]

Aleksandra Karnas

[email protected]

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

122

"BIO-TECH" (WCZEŚNIEJ BIOTECHNOLOGÓW)

dr Daniel Broda

[email protected]

Tomasz Jaskot

[email protected]

INSTYTUT BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

123

FIZYKÓW

dr Mirosław Łabuz

[email protected]

Aleksandra Stasik

[email protected]ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH

124

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE "EKOINNOWACJE"

dr Mirosław Łabuz

[email protected]

 

 

 INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH, INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

125

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

dr Dariusz Płoch

[email protected]

Anna Juś

[email protected]

INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH

126

TROJAN (WCZEŚNIEJ INFORMATYKI)

dr Bogusław Twaróg

[email protected]

Aleksandra Piaskowa

[email protected]

INSTYTUT INFORMATYKI

127

INFORMATYKÓW

dr inż. Marcin Ochab

[email protected]

Damian Jamrozy

[email protected]

INSTYTUT INFORMATYKI

128

PRZYRODNIKÓW

dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

[email protected]

Michał Tuchowski

[email protected]

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

129

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

dr hab. Mariola Garczyńska prof. UR,

dr hab.Grzegorz Pączka,   

[email protected], [email protected]

Marcin Fiedur

[email protected]

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

130

ROLNIKÓW "WŁOŚCIANIN"

dr inż. Marta Gargała-Polar

[email protected]

Aleksandra Borek

[email protected]

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

131

KRAJOBRAZY

dr inż. arch. Anna Sołtysik

[email protected]

Adam Bożek

[email protected]

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

132

TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI "FERMENT"

dr Maciej Kluz

[email protected]

Miłosz Pastuszczak

[email protected]

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

133

OCENY I PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI ,,KABANOSIK''

dr inż. Renata Stanisławczyk

[email protected]

Izabela Kiełbasa

[email protected]

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

134

ANIMALEQUUS

dr hab. prof. UR Jadwiga Topczewska

[email protected]

Prejsnar Szymon

[email protected]

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

135

MECHATRONIKI "MECHATRON"

dr inż. Marcin Grochowina

[email protected]

Michał Micał

[email protected]

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

136

NANOTECHNIK

dr Renata Wojnarowska - Nowak

[email protected]

Brajan Tabor

[email protected]

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

137

MATEMATYKÓW

dr hab. Mirosława Zima, prof. UR

[email protected]

Natalia Szczepanik

[email protected]

INSTYTUT MATEMATYKI