Aktualności

Logo_Ministerstwa_Edukacji_i_Nauki.png [252.18 KB]

 

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchamia trzecią edycję programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Program kierowany jest do studenckich kół naukowych celem wsparcia:

  1. prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywania przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Uczelnia może złożyć nie więcej niż:

  • 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
  • 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

 

Maksymalna wysokość finansowania/dofinansowania: 70 000 zł.

Okres realizacji projektu: nie dłużej niż 12 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony będzie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. (https://osf.opi.org.pl/)
Nabór wniosków w ramach programu trwa  od 10 października 2022 r. od godziny 08.00 do 14 listopada 2022 r. do godziny 16.00.

Komunikat MEiN oraz wskazówki i wytyczne dla Beneficjentów programu znajdują się pod linkiem::

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

 

Tryb składania wniosków na Uniwersytecie Rzeszowskim:

  1. Co najmniej 14 dni przed zamknięciem konkursu (tj. najpóźniej 01.11.2022r.) -  Opiekun Koła Naukowego zobowiązany jest do przekazania do Działu Nauki i Projektów Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia, załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 04.05.2021 r. w sprawie: zgłaszania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz gromadzenia dokumentacji dotyczącej projektów i usług badawczych w Dziale Nauki i Projektów, których wzory znajdują się pod linkiem: (https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/zarzadzenia-rektora-dotyczace-zglaszania-i-realiza/zarzadzenie-nr-512021-rektora-ur )
  2. W terminie do 7 dni roboczych poprzedzających datę zamknięcia naboru (tj. 03.11.2022r.), Opiekun Koła Naukowego przekazuje do Działu Nauki i Projektów roboczą wersję Wniosku o dofinansowanie, w celu weryfikacji formalnej.
  3. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limit konkursowy, ostateczną decyzję o wytypowaniu wniosków do złożenia w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, podejmie JM Rektor. Oceny dokona na podstawie wniosków złożonych w ww. terminie oraz dotychczasowej działalności Kół Naukowych.

 

Koordynator Programu „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” w Dziale Nauki i Projektów UR: Pani Renata Smalarz pok. 5 Budynek A1, Al. Rejtana 16c, email: [email protected] tel. +48 17 872 12 80

 

 


 

Ogólnopolski konkurs dla kół naukowych StRuNa 2022

Do 20 października br. można przesyłać zgłoszenia do 12. edycji konkursu, w którym nagradzane są projekty ze wszystkich typów uczelni zrealizowane zespołowo (w całości lub w istotnej części) między 1 października 2021 roku a 30 września 2022 roku.

W tym roku nagrody zostaną rozdane w 12 kategoriach. Informacje o konkursie i jego regulamin znajdziecie pod adresem: https://struna.edu.pl/konkurs-2022/ a formularze konkursowe pod adresem: https://struna.edu.pl/formularze-zgloszeniowe/

Koła naukowe, które przyślą najciekawsze zgłoszenia zostaną zaproszone do etapu finałowego, który odbędzie się 19 listopada 2022 r. w Warszawie. Tego samego dnia wieczorem odbędzie się uroczysta Gala Finałowa, podczas której zostaną wręczone statuetki, dyplomy, wyróżnienia i nagrody od sponsorów. Konkurs StRuNa jest od 2011 roku przeprowadzany przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom” przy wsparciu ministerstwa właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów „Studencki Ruch Naukowy”. W tym roku przewidziano nagrody w kategoriach: Projekt Roku 2022, Koło Naukowe Roku 2022, Opiekun Naukowy Roku 2022, StRuNa-Med 2022, StRuNa-Human 2022, StRuNa-Science 2022, StRuNa-Tech 2022, StRuNa-Eko 2022, StRuNa-Art 2022, Konferencja Roku 2022, StRuNa-Media 2022, Debiut Roku 2022.


 

Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

 

 

zaproszenie dla kół naukowych_page-0001.jpg [653.78 KB]