Aktualności

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” 

 

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 12 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.

 

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków.

 

Podstawowe zasady programu:

 

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

- w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

 

Budżet:

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Dopuszcza  się udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny.

 

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Dziale Nauki i Projektów, pokój nr 6, tel.: +48 17 872 11 89, e-mail: [email protected]

 

Wnioski w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” należy składać w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki - Obsługa Strumieni Finansowania.

Po zalogowaniu się/zarejestrowaniu się do Systemu w roli redaktora wniosku należy z listy dostępnych wniosków wybrać wniosek pn. Wniosek o przyznanie finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i postępować zgodnie z instrukcjami Systemu.

 

Dokumenty:


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków.