Dział Nauki i Projektów

 

Dział Nauki i Projektów
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
pokoje nr 3 - 6
e-mail: [email protected]

 

Kierownik Działu
mgr Joanna Chmiel

pokój nr 3
tel.: +48 17 872 10 03
e-mail: [email protected]

 

Zastępca Kierownika
mgr Ewa Przybyszewska
pokój nr 6
tel.: +48 17 872 11 89
e-mail: [email protected]

 

Pokoje nr 3, 4

mgr Jan Bury
tel.: +48 17 872 10 84
e-mail: [email protected]

mgr Sławomir Bździuch
tel.: +48 17 872 12 72
e-mail: [email protected]

mgr Sławomir Uliasz
tel.: +48 17 872 12 72
e-mail: [email protected]

 


pokoje nr 5, 6

mgr Elżbieta Wilusz
tel.: +48 17 872 11 89
e-mail: [email protected]

mgr Natalia Kucharzyk
tel.: +48 17 872 12 80
e-mail: [email protected]

mgr Artur Kuna
tel.: +48 17 872 10 22
e-mail: [email protected]

mgr Grażyna Pawłowicz
tel.: +48 17 872 10 22
e-mail: [email protected]

mgr inż. Justyna Gniewek
tel.: +48 17 872 12 80
e-mail: [email protected]

mgr inż. Renata Smalarz
tel.: +48 17 872 12 80
e-mail: [email protected]

 

pok. nr 26

mgr Aleksandra Hakalla

tel.: +48 17 872 10 23

e-mail: [email protected]


mgr Agnieszka Kuca

tel.: +48 17 872 10 23

e-mail: [email protected]

 

 


 

Zakres działania Działu Nauki i Projektów:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, opracowywaniem wniosków, konsultowaniem, organizacją, finansowaniem i rozliczaniem badań naukowych oraz sprawozdawczość szczególnie w zakresie:
  • potencjału badawczego i młodej kadry,
  • działalności wspomagającej badania,
  • realizacji krajowych projektów badawczych oraz grantów uczelnianych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozwojem naukowym pracowników w zakresie:
  • awansów naukowych - przewody doktorskie, habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu naukowego (wnioski, umowy, zwroty kosztów), stypendia doktorskie i urlopy naukowe,
  • dokształcanie kadry naukowej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich (pobyty naukowe krajowe, studia podyplomowe i kursy specjalistyczne).
 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nagradzaniem nauczycieli akademickich.
 4. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie konferencji naukowych:
  • organizowanych przez UR,
  • wyjazdów naszych pracowników na konferencje naukowe organizowane w innych uczelniach w kraju (rejestrowanie wyjazdów, dokonywanie przedpłat, rozliczenia finansowe).
 5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością studenckiego ruchu naukowego (rejestracja kół naukowych, finansowanie, pomoc formalno-administracyjna w realizacji planów działalności kół, sprawozdawczość).
 6. Roczna naukowa ocena nauczycieli akademickich (sprawozdania, ocena parametryczna, projakościowa).
 7. Studia doktoranckie:
  • przygotowywanie Zarządzeń i Uchwał Senatu dotyczących studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich,
  • prowadzenie spraw związanych z rozdziałem dotacji projakościowej we współpracy z Wydziałami prowadzącymi studia doktoranckie,
  • weryfikacja spraw dotyczących przyznawania stypendiów doktoranckich,
  • współpraca z Komisją Dyscyplinarną ds. Doktorantów i Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną ds. Doktorantów oraz rzecznikiem dyscyplinarnym w sprawach doktorantów.
 8. Przygotowywanie materiałów dla senackiej Komisji ds. Nauki oraz jej obsługa administracyjna w zakresie kompetencji Działu.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości MNiSW, GUS i innych w sprawach prowadzonych przez Dział.
 10. Sporządzanie sprawozdań i analiz z prowadzonych przez Dział zagadnień na posiedzenia Senatu UR.
 11. Przygotowywanie aktualnych informacji na stronę internetową Działu.