Dział Inwestycji i Remontów

 

35-959 Rzeszów, ul. St. Pigonia 8

bud. BUR pok. 7

tel. 17 872 1477

 

 

Kierownik Działu:

inż. Wojciech Piśla - branża budowlana

tel. 17 872 1477

E-mail: wpisla@ur.edu.pl

 

mgr inż. Zbigniew Tylek - branża sanitarna

tel. 17 872 1059

E- mail: ztylek@ur.edu.pl

 

inż. Jerzy Wójcik - branża elektryczna

tel. 17 872 1035

E- mail: jwojcik@ur.edu.pl

 

inż. Monika Harczuk- Dołba - branża budowlana

tel. 17 872 1295

E-mail: mhdolba@ur.edu.pl