Gazeta Uniwersytecka

STYCZEŃ 2003

Spis treści:

 

 • Nowe doktoraty
 • Z życia uczelni
 • Nowy kierunek w Uniwersytecie
 • Z obrad Senatu
 • Przed referendum unijnym - "Euroentuzjaści, eurosceptycy, eurorealiści. Początek kampanii przed referendum unijnym", dr hab., prof. UR Kazimierz Ożóg
 • Słowanie - razem , czy osobno? - "Sopfia" pismo filozofów krajów słowiańskich", prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz
 • Wspólna Europa - "Odpowiedzialność za przyszłość młodej generacji. Dydaktyka historii na drodze do wspólnej Europy", prof. dr hab. Karl Pellens
 • In memoriam - prof. dr hab. Bogdan Stuparyk, dr hab., prof. UR Jerzy Potoczny
 • Świat nauki - "Edukacja regionalna wobec problemów globalizacji", prof. dr hab. Andrzej Meissner
 • Jubiluesz Pani Profesor - "Czas i język", rozmowa z profesor Teresą Ampel
 • Nominacje profesorskie:
  • prof. dr hab. Stanisław Uliasz
  • prof. dr hab. Tadeusz Puszkar
 • Sport - "Naukowe Sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu w Rzeszowie", dr Wojciecj J. Cynarski
 • Programy Unii Europejskiej - "6 Program Ramowy", mgr Lucyna Kustra
 • The Commonwealth Corner - "Protestańci, purytanie, papiści i logomachia. Kilka uwag dotyczących roli, czynników społecznych przy powstawaniu nowych znaczeń i słów", dr hab., prof UR Grzegorz A. Kleparski, mgr Marcin Grygiel
 • Strony studenckie:
  • AEGEE - Rzeszów - "Eurpejski dzień języków w Rzeszowie", Ewa Romankiewicz
  • Poezja i filozofia. Rzecz o stowarzyszeniiiu "MANUFAKTURA", Dariusz Krępski
  • Relacja z festiwalu kultury studenckiej "Palma", Bogdan Sopel
  • Koło Naukowe Studentów Archeologii, Maciej Dębiec
 • Konferencja i wystawa Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - "Represje wobec wobec wsi i ruchu ludowego w latach 1944-1956", Agnieszka Szczepańska
 • Nowości wydawnictwa UR