Gazeta Uniwersytecka

MAJ 2003

Spis treści:

 

 • Z obrad Senatu
 • Szwedzi w Rzeszowie
 • "Początek współpracy? - I Polsko - Ukraińska Konferencja Pediatrów"
 • W rocznicę powstania UR - Dni Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Informacje wydawnicze
 • "Tożsamość narodowa a Europa celów w warunkach "wiecznego pokoju" - prof. dr hab. A.L. Zachariasz
 • "Przesłanie i magia - o plakatach Wiesława Grzegorczyka" - dr M. Rabizo-Birek
 • "Program Socrates/Erasmus" - mgr L. Kustra
 • Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich
 • "Lepiej późno, niż wcale", czy raczej: "jeśli późno, to już wcale"? - prof. dr. hab. G. A. Kleparski, mgr E. Konieczna, mgr P. Cymbalista
 • "To nasze miasto" - D. Nikiel
 • Powstał Parlament Studentów UR - A. Tylmanowski
 • "Trochę o wolności" - K. Mężyk
 • "Malarstwo Okiego" - P. Pokrywka
 • "Międzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki w Meksyku" - mgr J. Madej