Gazeta Uniwersytecka

LUTY 2003

Spis treści:

 

 • Z obrad Senatu
 • Prof. Władysław A. Serczyk wybrany w Skład Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
 • Państwowa Komisja akredytacyjna w Uniwersytecie Rzeszowskim - akredytacja kierunku wychowanie fizyczne
 • Koło historyków
 • Uniwersytet Rzeszowski - próba innego spojrzenia -prof. dr hab. A. Wojciech Maszke
 • Działalność Studenckiego Kręgu Korczakowskiego - mgr Wiesława Walc
 • Z historii szkolnictwa Rzeszowa - Pra...praprzodek Uniwersytetu Rzeszowskiego - Marek Czarnota
 • Jubileusze- wywiad z prof. dr hab. Marianem bobranem
 • Sylwetki - dr hab. Anna Radochońska - prof. dr hab. Ryszard Cieślik
  Sylwetki - dr hab. prof UR - Jolanta Szempruch - dr hab. prof. UR - Barbara Czeredrecka
 • Świat Nauki - Fundusz Wyszehradzki
  Stypendia zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - mgr Lucyna Kustra
 • Europejski System Transferu Punktów - Etapy przygotowań do wdrożenia systemu ECTS w UR - mgr Łukasz Kuziorowicz
 • Kontakty międzyuczelniane - wystawa w Radomiu - mgr Renata Szyszlak
 • Nowy kierunek studiów w Uniwersytecie
 • Historyk UJ w Rzeszowie
 • Jedna z najlepszych - stypendia za osiągnięcia w nauce
 • The Commonwealth Corner - Ewolucja znaczenia leksemów "lord" i "lady" i innych podobnych w historii słownictwa angielskiego - dr hab. prof UR Grzegorz A. Kleparski, mgr J. Drążek
 • Profesorskie nominacje - Profesor Maria Górecka - prof. Irena Popiołek - Rodzińska