Gazeta Uniwersytecka

LISTOPAD 2003

Spis treści:

 

 • Z obrad Senatu
 • "Profesor Stanisław Midura - nauczyciel i uczony ( w 70. rocznicę urodzin)" - prof. dr hab. J. Tabor
 • "Rysunek jako świat przeżyć i wzruszeń" - prof. S. Rodziński
 • "Autoportret artysty"- prof. Irena Popiołek
 • In Memoriam - Władysław Kruczek (1910-2003)
 • "Hamburska tradycja" - mgr J. Madej
 • "Problemy kształcenia humanistycznego, edukacji językowej i wychowania" - prof. dr hab. J. Kida
 • "O równości w prawie". Seminarium w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego - dr Maciej Kijowski
 • "Ciągłość zmian na pograniczu Unii Europejskiej" - dr Dariusz Wojakowski
 • II Międzynarodowa konferencja naukowa "Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w." - dr J. Pisulińska
 • X Krajowe Targi Książki Akademickiej Atena 2003
 • "Korzyści dla sektora edukacji w Polsce" - mgr Lucyna Kustra
 • "Dandysi z młotkami. Początki męskiej mody pop w Wielkiej Brytanii". "Dandies with hammers. The beginnings of male pop fashion in Great Britain" -prof. dr hab. G. Klepraski, mgr S. Kozioł, mg M. Pikor-Niedziałek
 • "Wieczór listopadowy" - dr Hanna Krupińska -Łyp
 • Prymus inter pares
 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską polonistów rozstrzygnięty - dr Joanna Pasterska
 • Co daje członkostwo w Naukowym Kole Historyków Studentów? - Studentów. Róg
 • "Takie były pierwsze dni" - D. Nykiel
 • Studenci archeologii odkrywają historię dolnej Austrii - M. Dębiec, I. Florkiewicz
 • "Dlaczego dziwny jest ten świat?" - K. Mężyk
 • "Lećcie z nami" - M. Trznadel