Gazeta Uniwersytecka

LUTY 2002

Spis treści:

 

 • MIJA PIERWSZY SEMESTR PRACY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
 • KRÓTKO, PISALI O NAS
 • Z OBRAD SENATU UR, SYLWETKA PROREKTOR
 • JAKI POWINIEN BYĆ REKTOR UNIWERSYTETU?, APEL, INFORMACJA O WYBORACH
 • SKŁAD UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
 • JAK NAJLEPIEJ ROBIĆ SWOJE
 • PRZEDSTAWIAMY WYDZIAŁ EKONOMII
 • DWÓR ZIEMIAŃSKI W ZALESIU I JEGO LOSY
 • MIAŁ BYĆ MATEMATYKIEM - ZOSTAŁ PRAWNIKIEM
 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HISTORYKÓW
 • UNIWERSYTECKI OPŁATEK
 • SPOTKANIE W ZALESIU
 • PRECZ Z PASZOŻERNYMI JEDNOSTKAMI ZWIERZĘCYMI!
 • DOWN WITH GRAIN-CONSUMING ANIMAL UNITS!
 • KIEDY UMIERA JĘZYK, UKONSTYTUOWAŁO SIĘ KOLEGIUM REDAKCYJNE
 • RECENZJE: PROMOCJE MŁODYCH
 • ZIMA, GERMANIŚCI I NARTY
 • STUDIA ZA GRANICĄ
 • KONCERT NOWOROCZNY