Gazeta Uniwersytecka

CZERWIEC - LIPIEC 2002

Spis treści:

 

 • Słowo JM Rektora
 • Audiencja u Ojca Świętego
 • Wystąpienie JM Rektora w pierwszą rocznicę utworzenia UR
 • Relacja z przebiegu uroczystości rocznicowej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Wystąpienie prof. dr. hab. Stanisława Chwirota
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL
 • Polsko-Austriacka konferencja w Uniwersytecie Rzeszowskim
 • Elektroniczny system zarządzania naszą uczelnią
 • Listy czytelników
 • Życzenia dla uniwersytetu
 • Notatki z wykładu profesora Edwarda Łukawera
 • Pierwsze Juwenalia Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Wydarzenia - krótko
 • Z obrad Senatu
 • Geneza "Czerwonych maków"