Gazeta Uniwersytecka

Redakcja:
Maciej Ulita, Wioletta Wrona
Dział Promocji
ul. M. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów
pokój nr 106
tel.: +48 17 872 17 89
e-mail: [email protected]