Sala rehabilitacji ul. Ćwiklińskiej 2 (bud. D1)

  • sala do zajęć gimnastyki wyrównawczo-kompensacyjnej oraz rehabilitacji ruchowej.