Habilitacja w Instytucie Nauk o Polityce

16.06.2020

Dr Bogusław Kotarba z Instytutu Nauk o Polityce uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Został on nadany uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, podjętą w dniu 28 maja 2020 r.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dr hab. Bogusławowi Kotarbie dalszych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej.

Komentarze ({{ all_count }})