ZUS zaprasza na debatę społeczną o systemie emerytalnym

12.09.2016

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za przegląd polskiego systemu emerytalnego. W ramach przeglądu w 22 miastach odbywają się debaty i konsultacje społeczne pod hasłem „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.

Przegląd emerytalny musi być przeprowadzany nie rzadziej niż co 3 lata. Ostatni miał miejsce w 2013 roku. W tym roku bierze w nim udział społeczeństwo. 19 września Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie organizuje debatę ekspercką. Przedstawiciele różnych grup społecznych - pracodawców i pracowników, naukowców i specjalistów podzielą się swoimi wnioskami, spostrzeżeniami oraz wynikami badań. Celem debaty jest ocena obowiązujących rozwiązań w systemie emerytalnym i reform wprowadzonych w 2011 i 2013 roku. Wyniki prac zespołu (tzw. zielona księga) zostaną przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracuje "Białą Księgę" z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

Szerokie konsultacje

Rzeszowska debata o przyszłości systemu emerytalnego odbędzie się 19 września (poniedziałek) w godzinach od 11:00 do 13:00 w auli Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83.

 - Każdy z nas ma prawo wypowiedzieć się, jak jego zdaniem powinien wyglądać system emerytalny, co trzeba w nim zmienić. Dlatego do debaty zaprosiliśmy różne grupy społeczne, środowisko akademickie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe - dodaje Stanisław Wasilewski, dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie.

System emerytalny dotyczy każdego z nas, dlatego przegląd systemu emerytalnego ma charakter otwarty. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, przedstawić propozycje rozwiązań. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu przez ZUS specjalnej skrzynki e-mailowej: [email protected].

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!