Zrozumieć autyzm

25.05.2018

22 maja na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się wykład pt.: „Zrozumieć autyzm”, zorganizowany przez Oddział Rzeszów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland we współpracy z dr n. med. Agnieszką Rynkiewicz.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowanym zarówno ze strony studentów, jak i lekarzy, terapeutów oraz osób związanych z działalnością rzeszowskiego stowarzyszenia Solis Radius. W związku z dużą liczbą uczestników, którzy w krótkim czasie zajęli wszystkie miejsca na auli wykładowej, zorganizowana została dodatkowo transmisja live w sąsiedniej sali.

Podczas spotkania spojrzeliśmy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu z kilku perspektyw- lekarzy, terapeutów oraz w myśl zasady „nic o nas bez nas”- także samych osób ze stwierdzonym zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz rodziców autystycznych dzieci.

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz oraz nasz gość honorowy, prof. Bryan King podjęli tematy dotyczące najnowszych standardów diagnostyki autyzmu na terenie Polski oraz na świecie. Mgr Karolina Kalisz podzieliła się z nami refleksjami osób autystycznych na temat prawidłowego budowania relacji lekarz-pacjent ze spektrum autyzmu, natomiast mgr  Agata Pieniążek przedstawiła nam rolę rodziców w terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Spotkanie uwieńczone zostało loterią, podczas której wśród uczestników rozlosowane zostały nagrody-niespodzianki.

 

Szczegółowy program wydarzenia:


Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz


Tworzenie dobrych praktyk i standardów diagnozy autyzmu (ASD) w Polsce – rola i miejsce narzędzi ADOS-2, ADI-R i SCQ w procesie diagnozy autyzmu
 

Developing good practices and standards of autism diagnosis in Poland – ADOS-2, ADI-R and SCQ assessments’ place and role in the autism diagnosis process

 

Prof. Bryan King


Diagnoza autyzmu i droga do kryteriów DSM-5
 

Autism diagnosis and the path to DSM-5
/wystąpienie tłumaczone symultanicznie/

Mgr Agata Pieniążek


Rodzic a terapeuta - standardy terapii
 

Parents and therapists - ASD therapy standards 

Mgr Karolina Kalisz
 

Oczekiwania osób ze spektrum autyzmu i ich bliskich wobec lekarzy - sztuka dobrej współpracy
 

What individuals on the autism spectrum and their relatives need from a physician - the art of a good working relationship