Zebranie sprawozdawczo wyborcze PKZP

21.11.2016

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zaprasza członków PKZP UR na

zebranie sprawozdawczo wyborcze PKZP

w dniu 12.12.2016 r. godz. 9.00

Sala Senatu bud. A1.

 

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania ustala się na godz. 9.30 dn. 12.12.2016 r.

Program zebrania:

1.Sprawozdanie Zarządu dot. stanu funduszy na dz.30.6.2016

2.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres pracy Zarządu

3.Udzielenie wotum zaufania członkom Zarządu

4. Wybór nowych członków Zarządu

5.Uwagi