Zasady dofinansowania do wypoczynku świątecznego dla pracowników i dzieci Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2016 r.

18.11.2016

Wypoczynek świąteczny

 

Uczelniana Komisja Socjalna ustaliła zasady dofinansowania do wypoczynku świątecznego dla pracowników i dzieci Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2016 r.

Wypoczynek świąteczny dla pracowników  i  dzieci  

Grupa

Dochód na cz./r.           w 2015r.

Kwota brutto świadczenia dla pracownika

Kwota brutto świadczenia dla dzieci

I

           0 - 1500 zł

   400,00 zł

   50,00 zł

II

1 501 - 2 300

350,00

50,00

III

2 301 – 3 400

300,00

50,00

IV

3 401 -  4 100

250,00

50,00

V

4 101 – 5 400

250,00

50,00

 

 

  • Wypoczynek świąteczny przysługuje pracownikowi po przepracowaniu  w UR 6 miesięcy na dzień 30.11.2016 r ., których dochód  na członka

w rodzinie nie przekracza 5 400 zł (netto) ,

 

  • Wypoczynek świąteczny przysługuje dzieciom urodzonym do 31 grudnia poprzedniego roku, uczącym się do 16 roku życia oraz uczącym się lub studiującym, a nie osiągającym własnych dochodów do 25 roku życia,

 

  • Pracownicy niepełnozatrudnieni oraz ich dzieci świadczenie otrzymują proporcjonalnie do wymiaru etatu.            

 

Wyjaśnienie:

 

            Uczelniana Komisja Socjalna, informuje pracowników UR, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 2013 roku utrzymany jest w tej samej wysokości. Jednocześnie w latach 2014 – 2015 - 2016 wzrosła znacząco liczba pracowników oraz zakres świadczeń socjalnych. W związku  z powyższym koniecznym było obniżenie wysokości dofinansowania wypoczynku świątecznego do możliwości finansowych funduszu.