ZARZĄDZENIE NR 53/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 11.10.2016r. - Dzień wolny od pracy [2016-10-31]

13.10.2016