Zaproszenie na publiczną prezentację założeń projektu „Regionalny portal wiedzy Uniwersytetu Rzeszowskiego” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC.

29.09.2017

Dnia 13 października 2017 r. o godz. 8.30 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ul. Rejtana 16C (budynek Rektoratu), będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Regionalny portal wiedzy Uniwersytetu Rzeszowskiego”, przygotowana w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja, nr telefonu) w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2017 roku do godz. 15.00 na adres e-mail: [email protected]