Zapraszamy pracowników UR na sportowo-rekreacyjną inaugurację roku akademickiego 2016/2017

10.10.2016