Zakończenie cyklu szkoleń z zakresu tworzenia kursów e-learningowych

30.06.2017

W czerwcu zakończył się cykl 12-godzinnych szkoleń z zakresu projektowania, tworzenia oraz publikowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie e-learningowej.

Podczas realizowanych szkoleń uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z podstawowymi funkcjami platformy zarządzania kształceniem.

Szkolenia ukończyło 61 pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11 Wydziałów, co świadczy o dużym zainteresowaniu prowadzeniem zajęć na pośrednictwem e-learningu.

Zajęcia prowadzili: Joanna Piwowarczyk (moduł prawny), Norbert Skop (elektronizacja kursów i praca na platformie), Krystian Tuczyński (kryteria oceny kursów i alternatywna forma tworzenia kursów) i Paweł Urban (przygotowanie materiałów do kształcenia na odległość).

Szczegółowe informacje oraz wsparcie w zakresie e-learningu udziela Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość  (http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/ucko).

Zapraszamy Państwa do tworzenia e-kursów i ich wykorzystania w procesie kształcenia (zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa zarządzenie Rektora UR nr 20/2017 z dnia 30 marca 2017 roku).