XVII interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” pod hasłem „Teoria, polityka i praktyka wobec współczesnych kwestii społecznych”

11.09.2018

W dniach 20-21 września 2018 roku odbędzie się XVII interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” pod hasłem „Teoria, polityka i praktyka wobec współczesnych kwestii społecznych”. Organizatorami konferencji są Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Ćwiklińskiej 2, w budynku D-1, w sali C-5. Szczegółowy program obrad znajduje się w załączniku.

Serdecznie zapraszamy na obrady!