Wyróżnienie PAN dla dr hab. prof. UR Idalii Kasprzyk

18.12.2017

Dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR, otrzymała tegoroczne wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za  znaczące osiągnięcia naukowe.

Zespól naukowy, w skład którego wchodziła, wyróżniony został  za cykl prac pt. „Opracowanie narzędzi aerobiologicznych do ochrony zdrowotności roślin i zdrowia ludzi”. Uroczystość odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Nagrody i wyróżnienia wręczył naukowcom Prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Duszyński.