Wykłady gościnne prof. Heinza-Helmuta Lügera

21.03.2018

Katedra Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego

i

Ośrodek badawczo-dydaktyczny i transferu wiedzy

Tekst-Dyskurs-Komunikacja

 

zapraszają na wykłady gościnne

 

prof. Heinza-Helmuta Lügera

z Uniwersytetu Koblenz-Landau:

 

PRAGMATIK UND PHRASEODIDAKTIK/PRAGMATYKA I FRAZEODYDAKTYKA

 

Wykład odbędzie się 27.03.2018 o godz. 13.00 w auli 33 (al. mjr. W. Kopisto 2B)

Wykład będzie tłumaczony na język polski.

 

oraz

 

POPULISMUS ODER AGITATION? ZUM POLITISCHEN SPRACHGEBRAUCH DER ARD/POPULIZM CZY AGITACJA? JĘZYK PARTII ALTERNATYWA DLA NIEMIEC

 

Wykład odbędzie się 28.03.2018 o godz. 10.00 w auli „Kula” (budynek A0) 

Wykład będzie tłumaczony na język polski.

 

Heinz-Helmut Lüger, emerytowany profesor lingwistyki i dydaktyki języka francuskiego na Uniwersytecie Koblenz-Landau; Główne zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, pragmalingwistyka oraz dydaktyka języków obcych. Jego publikacje poświęcone są językowi prasy, komunikacji dotyczącej rytualnych zachowań językowych i wiedzy o Francji. Jest współwydawcą serii „Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung“ (bzf) i „Landauer Schriften zur Kommunikations- und Kulturwissenschaft“ (LSKK); od 2008 jest współzałożycielem i przewodniczącym „Michel-Bréal-Gesellschaft” (Towarzystwa Michela- Bréala).