Wykład Profesora B. Rao dla studentów Wydziału Prawa i Administracji

03.12.2018

28.11.2018 Profesor Badrinath Rao z Kettering University (USA) wygłosił dla studentów Wydziału Prawa i Administracji  wykład otwarty pt. "Reconceptualizing the Rule of Law: Theoretical Challenges from the Developing World”. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Organizatorem spotkania było KNPP Koło Naukowe Prawa Pracy przy współpracy z KNPUP Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego UR oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego "Constitutio". Profesor B. Rao był gościem Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych WPiA UR.