Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Metodyki Nauczania Muzyki, serdecznie zaprasza na Seminarium teoretyczno - praktyczne nt. "Śpiew jako wartość osobowa dziecka"

29.03.2017

Seminarium poprowadzi prof. dr hab. Jadwiga Uchyła - Zroski (Uniwersytet Śląski).
Seminarium odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Koncertowej Wydziału Muzyki UR,
przy ulicy Dąbrowskiego 83.