Wydział Biotechnologii UR wysoko oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną

06.04.2018

Uprzejmie informujemy, że uchwałą 158/2018  z 22 marca 2018 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w sprawie oceny programowej na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę

 

POZYTYWNĄ

 

Ponadto informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  przyznało jednocześnie ocenę wyróżniającą Wydziałowi Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego  za następujące kryteria:

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia

Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia