Wycieczki w 2017 r. dla pracowników UR częściowo finansowane z ZFŚS

22.03.2017

Wycieczki w 2017 r.

dla pracowników UR częściowo finansowane z ZFŚS:

 

  1. Pieniny –Wysokie Tatry w terminie: 16.06. - 18.06.2017 r., szacunkowy koszt wycieczki ok. 800,00 zł           
  2. Słowenia w terminie: 02.09. - 09.09.2017r., szacunkowy koszt wycieczki ok. 2 500,00 zł

26.08. – 02.09.2017r.,szacunkowy koszt wycieczki 2 500,00 zł + ok. 300 zł 

 Dofinansowanie do wycieczek dla pracowników z ZFŚS

         Grupa

Dochód w 2016r. na jednego członka rodziny (netto)

S ł o w e n i a

netto               brutto         

P i e n i n y…

netto                  brutto

I

 

         0 – 1 500 zł

750,00              915,00

350,00               427,00

II

 

1 501 – 2 300

650,00              793,00

350,00                427,00

III

 

2 301 – 3 400

550,00              671,00

250,00                305,00

IV

 

3 401 – 4 100

450,00               549,00

150,00                183,00

V

 

4 101 – 5 400 i powyżej

350,00               427,00

150,00                183,00

 

  • pracownik może skorzystać z dofinansowania tyko do jednej z wycieczek,
  • wysokość zaliczek przyjmowanych przy zapisie na wycieczkę:

Pieniny… – 200,00 zł

Słowenia – 400,00 zł

  • z wycieczek mogą skorzystać emeryci lub renciści za pełną odpłatnością (6 miejsc na każdą z wycieczek)

Zapisy wraz z zaliczką  przyjmowane będą od poniedziałku 27.02.2017 r. do 03.03.2017r. dla osób, które nie korzystały  w 2016r. oraz od 06.03 do 10.03. – dla pozostałych pracowników UR w Dziale Spraw Osobowych pokój  nr 18–Al. Rejtana 16 C .

        Z A P R A S Z A M Y  !!!      
Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie.