Wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku

08.11.2016

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opracowany program wsparcia uniwersytetów trzeciego wieku, będący integralną częścią III filaru Strategii Gowina „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Program pilotażowy na 2017 rok zakłada przeznaczenie 4 mln zł na sfinansowanie 16 projektów zgłaszanych do konkursu przez wnioskodawców podejmujących współpracę z co najmniej pięcioma uniwersytetami trzeciego wieku lub podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności na terenie jednego województwa. Celem programu Ministra jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy UTW, aktywizacja intelektualna i społeczna, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz wykorzystanie ich potencjału intelektualnego i społecznego.

Jako uczestnik zespołu przygotowującego program, zostałam zaproszona na konferencję prasowej zorganizowaną w MNiSzW w celu ogłoszenia programu przez wicepremiera Jarosława Gwina, ministra NiSzW. Podczas konferencji prasowej wskazałam na determinanty uzasadniające potrzebę wspierania idei rozwoju ruchu UTW w Polsce. Wynikające z trendów demograficznych zwiększanie liczby osób starszych, wzmaga potrzebę inwestowania w aktywizację społeczną starszego pokolenia, które swoją pracą wolontariacką przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Do kolejnych czynników należy poszerzanie bazy materialnej i poprawa jakości funkcjonowania istniejących UTW oraz zwiększanie motywacji do tworzenia nowych. Zaletą programu jest stworzenie kryteriów przyznawania środków finansowych, inspirujących współpracę pomiędzy UTW i jednostkami współdziałającymi z nimi w skali regionalnej, przy realizacji zadań wynikających z projektów. Pożądane są także zamierzenia inicjujące integrację międzypokoleniową na bazie słuchaczy UTW, uczniów szkół i studentów.  

 

Krystyna Leśniak-Moczuk