Wręczenie Dyplomów Uznania Rektora UR

24.10.2018

24.10.2018 r. w Sali Senatu odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów Uznania Rektora. Dyplomy zostały przyznane Absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy spełnili warunki § 48 ust. 2 Regulaminu studiów wyższych, tj.:

 • uzyskali średnią arytmetyczną ocen z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę – nie niższą niż 4,8;
 • uzyskali z pracy dyplomowej ocenę bardzo dobry;
 • uzyskali z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobry;
 • ukończyli studia w terminie określonym planem studiów;
 • wyróżniali się osiągnięciami naukowymi lub inną aktywnością naukową;
 • wykazywali się różnego rodzaju aktywnością społeczną lub akademicką;
 • wzorowo wypełniali obowiązki wynikające ze złożonego ślubowania.

Absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, uhonorowani Dyplomami Uznania, w trakcie studiów rzetelnie wywiązywali się ze swoich zadań na Uczelni, z obowiązków wynikających ze złożonego ślubowania, wytrwale dążyli do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowości, całym swym postępowaniem dbali o godność i honor studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz angażowali się w różnego rodzaju działalność społeczną, akademicką i naukową.

Dyplomy Uznania Rektora otrzymali:

 

Wydział Biologiczno – Rolniczy

 • Farajewicz  Marcelina - Architektura krajobrazu 1,5l

 

Wydział Biotechnologii

 • Betlej Gabriela - Biotechnologia 1,5 l
 • Kasprzyk Beata - Biotechnologia 1,5 l
 • Nowak Anna Weronika - Biotechnologia 1,5 l
 • Rzeszutko Joanna - Biotechnologia 1,5 l
 • Woś  Izabela Justyna - Biotechnologia 1,5 l

 

Wydział Filologiczny

 • Dziadek Ilona - Filologia polska 3l
 • Kocan Katarzyna - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 3l
 • Kopczyk Katarzyna - Filologia angielska 2l
 • Kucharska Karolina - Filologia angielska 2l
 • Maziarz Piotr - Filologia angielska 2l
 • Miller Dorota - Filologia angielska 3l
 • Piętka Klaudia - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 3l
 • Podolska Paulina - Filologia polska 2l
 • Rychlak  Anna - Filologia polska 2l
 • Szostak Beata - Filologia polska 2l
 • Zawadzka Dominika - Filologia polska 3l

 

Wydział Socjologiczno - Historyczny

 • Wilk Szymon - Historia 2l
 • Piękoś  Karol - Politologia 2l
 • Boratyn Dominik - Politologia 2l
 • Wicherek Damian - Politologia 2l

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Zdjęcia – Jadwiga Zydroń