Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne UR

15.10.2018

15 października 2018 r. na terenie kampusu UR przy ul. Cichej, w gościnnych murach Wydziału Wychowania Fizycznego UR odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne, które już w październiku 2021 r. zostanie oddane do użytku wszystkim miłośnikom „Królowej Sportu.”

Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne to inwestycja realizowana przez Uniwersytet Rzeszowski dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki (Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 51 818 310,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 48 325 200,00 zł.

Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne:

1. Hala Lekkoatletyczna

     z pełnym wyposażeniem sprzętowym

2. Laboratorium Biomechaniki

     Ruchu Sportowca

3. Laboratorium Fizjologii i Biochemii

     Wysiłku Fizycznego

4. Gabinety masażu i odnowy biologicznej

 

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się budowę wielozadaniowej profesjonalnej hali obejmującej:

- 200 metrową bieżnię okrężną 6 torową,

- 60 metrową bieżnię prostą 8 torową,

- rozbieg do skoku o tyczce,

- skocznię do skoku w dal i trójskoku,

- rzutnię do pchnięcia kulą,

- rzutnię do oszczepu,

- dwie mobilne skocznie do skoku wzwyż,

- 80 metrową bieżnię rozgrzewkową,

- widownię dla 300 osób.

 

Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne wykorzystując potencjał naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, stworzy nowe możliwości szkoleniowe w zakresie lekkoatletycznych dyscyplin sportowych, zapewni możliwość rozgrywania zawodów krajowych oraz międzynarodowych.

Centrum będzie wykorzystywane także do celów treningowych, integrując wszystkie lekkoatletyczne sekcje Podkarpacia i Regionu Karpackiego oraz będzie otwarte dla społeczności lokalnej.

Hala została zaprojektowana jako nowoczesny obiekt zapewniający odpowiedni standard użytkowania, zgodny z międzynarodowymi wytycznymi i normami, odznaczający się wysoką jakością architektury.

 

Podstawowe parametry techniczne obiektu przedstawiają się w następujący sposób:

- powierzchnia netto: 7 318,51 m²,

- powierzchnia zabudowy: 7 658 m²,

- wysokość budynku: 11,75 m,

- szerokość budynku: 99,72 m

- długość budynku: 82,90 m.

 

Zgodnie z tym, co przedstawił na uroczystości prof. dr hab. Wojciech Czarny, Dziekan WWF UR – będzie to jeden z najnowocześniejszych ośrodków sportowo-badawczych w Europie.

W uroczystości, co dobrze wróży przyszłości PCL, udział wzięli przedstawiciele władz UR z prof. dr. hab. Sylwestrem Czopkiem na czele, przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych, władz miasta, jak również znakomitości związane z podkarpackim i polskim sportem.

Szczególną rolę oprócz Dziekana WWF odegrał dr hab. Józef Cebulski, prof. UR, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką, który, we współpracy z Panią Kanclerz UR – Barbarą Oskrobą i Panią Kwestor UR – Marzeną Filipek sfinalizował negocjacje dotyczące projektu.

Kamień węgielny wraz z Aktem Erekcyjnym zostały poświęcone przez ks. Bp. Seniora Diecezji Rzeszowskiej - Kazimierza Górnego.

Cała społeczność akademicka UR, jak również miłośnicy sportu nie tylko z naszego regionu z niecierpliwością oczekują oddania obiektu do użytku.

 

Zdjęcia - Michał Święcicki/UR