Wielki sukces studentów i absolwentów Wydziału Sztuki UR

17.05.2017

Wielki sukces studentów i absolwentów WS UR w ogólnopolskim konkursie graficznym na najlepszy ekslibris pod hasłem „70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku”.

 

Założeniem konkursu było wykonanie przez uczestników projektu ekslibrisu, a jego najciekawsza propozycja artystyczna, stanie się oficjalnym znakiem – oryginalną sygnaturą przeworskiej biblioteki, prezentowaną w jej zbiorach w formie ozdobnej winiety. Głównym organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku, oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

W konkursie tym najliczniej wzięli udział studenci i absolwenci Wydziału Sztuki UR, którzy zostali uhonorowani zarówno nagrodą główną, jak i trzema wyróżnieniami – nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez przeworską firmę "Impresja". Jury jednomyślnie przyznało nagrodę główną pani Sylwii Zawiślak, absolwentce Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, której zestaw trzech ekslibrisów wyróżniał się nie tylko bardzo ciekawą i spójną formą graficzną, nawiązującą swoją stylistyką do ludowych, średniowiecznych drzeworytów, ale również intrygującą tematyką, pełną „literackich podtekstów”, inspirujących do własnych interpretacji. Konsekwencją oryginalnego wykorzystania takiej właśnie konwencji przez artystkę, jest wykonanie nagrodzonych prac w technice linorytu, w sposób perfekcyjny imitujący drzeworytniczą matrycę, w jakiej tego typu grafiki były kiedyś wykonywane.


Natomiast wyróżnienia otrzymali: Eliasz Dyrow, Kamila Sęk i Anna Wielgos.
Zapraszamy na wernisaż wystawy najlepszych ekslibrisów, które od 22 czerwca 2017 roku można będzie oglądać w murach przeworskiej Biblioteki.

 

http://biblioteka.przeworsk.um.gov.pl/?q=node/612