Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

03.01.2017

Szanowni Państwo,

JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zaprasza na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych" organizowane przez Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pana Jarosława Gowina.

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do dzieła stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych oraz wypłatą na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych opłat i wynagrodzeń autorskich stanowiących rekompensatę za kopiowanie ich twórczości.

 

Dodatkowo będzie można uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL bezzwrotnych dofinansowań:

* wynagrodzeń autorskich za publikację w czasopismach naukowych,

* na organizację konferencji naukowych z zakresu własności intelektualnej,

* dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

 

Warsztaty odbędą się w dniu 10 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. Tadeusza Rejtana 16 C.