WAMPIRIADA

17.05.2018

Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo

 

Akcja w przeciągu ostatnich lat systematycznie się rozwija i cieszy się uznaniem. Odpowiada on na nieustający niedobór krwi, która niejednokrotnie poprzez transfuzję ratuje ludzkie życie. Oprócz samej zbiórki skupia się także na społecznej akcji uświadamiającej potrzebę oddawania krwi oraz budowania pożądanej postawy obywatelskiej. Wierzymy, że nasze wspólne działania mogą przyczynić się do ratowania ludzkiego życia i budowania świadomości wśród społeczeństwa.

Wampiriada jest projektem ogólnopolskim, odbywa się w ponad 70 ośrodkach akademickich, takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Łódź, Szczecin, Tarnów.

Wydarzenie organizowane jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów - to największa Polska organizacja studencka, która działa już od ponad 30 lat. Zrzesza ponad 2000 aktywnych członków w całym kraju, realizujących szereg inicjatyw społecznych zarówno o charakterze regionalnym jak i ogólnokrajowym. Nasz oddział przy UR jest prężnie działającą jednostką, zrzeszającą ludzi ambitnych, pełnych pasji oraz pomysłów. Zajmujemy się realizacją wielu przedsięwzięć, a ponadto ciągle tworzymy nowe. Swoje zadania realizujemy konsekwentnie i z zaangażowaniem.