W Latvia University of Life Sciences and Technologies w Jelgavie na Łotwie zorganizowano kolejną konferencję REEP

25.05.2018

W dniach 11 i 12 maja 2018 na Uniwersytecie Techniczno- Przyrodniczym  w Jelgavie na Łotwie odbyła się kolejna, już 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rural Environment. Education. Personality”. Uczestniczyło w niej 88 autorów, przedstawicieli wyższych uczelni z 11 krajów (Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Łotwy, Czech, Estonii, Litwy, Kazachstanu, Rosji, Niemiec i Polski).

Uniwersytet Rzeszowski reprezentowały prof. dr hab. Joanna Kostecka i mgr Maria Cyrankowska, prezentując problem: "Assessment of Selected Opinions of Agriculture Students of Rzeszow University in Poland, in the Context of Education for Sustainable Development in Rural Areas". Współautorką artykułu była również dr Agnieszka Podolak.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat bieżących wyzwań współczesnego szkolnictwa.