W dniach 22-23 września 2016 roku zapraszamy na XV interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” pod hasłem „W kierunku modernizacji kapitału ludzkiego”.

19.09.2016

Organizatorami konferencji są Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja objęta została patronatem Wicepremiera i Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz Wiceministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Aleksandra Bobko.

Konferencja odbędzie się w Rzeszowie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Ćwiklińskiej 2. Szczegółowy program obrad znajduje się w załączniku.

 

Debata konferencyjna ma na celu identyfikację warunków modernizacji kapitału ludzkiego dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Dyskusja kierunkowana jest na dotychczasowe osiągnięcia, niepowodzenia i wyzwania modernizacji kapitału ludzkiego oraz tworzenie wiedzy zdolnej do przezwyciężania zagrożeń rozwojowych i skutecznego odpowiadania na wyzwania przyszłości. Refleksją naukową chcemy objąć szeroką paletę kanałów rozwoju kapitału ludzkiego i jego modernizacji dla skutecznego podnoszenia jakości życia we wszystkich wymiarach bytu ludzkiego i ograniczania niesprawiedliwych nierówności społecznych.