VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych"

12.09.2016

W dniach 19-21 września 2016 roku w Rzeszowie na Wydziale Ekonomii UR przy ulicy Ćwiklińskiej 2 oraz na Politechnice Lwowskiej odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych". Organizatorami konferencji są Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Biznesu i Nowoczesnych Technologii Politechniki Lwowskiej.
Organizowana konferencja ma służy wymianie doświadczeń oraz prezentacji  wyników  prowadzonych  badań  dotyczących  stanu  i  kierunków  rozwoju  społeczeństwa informacyjnego, a także wpływu inwestycji ICT na rozwój regionalny, transregionalny i transgraniczny.
Szczegółowe informacje na stronie http://pndig.pl.