VII Mistrzostwa Międzywydziałowe Uniwersytetu Rzeszowskiego w Siatkówce Mieszanej o Puchar Pana Prorektora UR ds.Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciecha Walata, edycja 2016

14.11.2016