Utworzenie Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Rzeszowie

15.10.2018
Na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch) 19 września 2018 roku podczas kongresu BIO2018 (3rd Congress of Polish Biosciences “BIO2018 – Through interdisciplinary approach into new solutions”; 18-21.09.2018, Gdańsk) powołano na drodze głosowania jawnego Oddział PTBioch w Rzeszowie. 
 
10 października 2018 podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w Rzeszowie dokonano wyboru Zarządu Oddziału Towarzystwa. Przewodniczącą Oddziału PTBioch w Rzeszowie została dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz prof. UR, natomiast sekretarzem - prof. dr. hab. Grzegorz Bartosz. Funkcję skarbnika powierzono Pani mgr. inż. Michalinie Grzesik 
 
Osoby zainteresowane wstąpieniem do Rzeszowskiego Oddziału PTBioch prosimy o kontakt e-mailowy.
 
Adres siedziby Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Rzeszowie:
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zakład Biochemii Analitycznej
ul  Zelwerowicza 4, 35-604 Rzeszów 
 
Kontakt: 
dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz prof. UR
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zakład Biochemii Analitycznej
ul  Zelwerowicza 4, 35-604 Rzeszów