Uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

26.01.2017

26 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom UR. Każdy ze stypendystów otrzymał również list gratulacyjny od Rektora UR.

 

1.      p. Katarzyna Fornal – studentka V roku jednolitych studiów magisterskichkierunek: grafika

2.      p. Bartłomiej Krzysztof Krzych – student III roku studiów I stopniakierunek: filozofia

3.      p. Ewa Kwaśniewicz – studentka III roku studiów I stopniakierunek: biotechnologia

4.      p. Maria Sibirnaja – studentka I roku studiów II stopniakierunek: filologia rosyjska

5.      p. Michał Święcicki – student II roku studiów II stopniakierunek: sztuki wizualne

6.     p. Dominika Zielińska – student I roku studiów II stopniakierunek: dietetyka

 

To bardzo miłe wydarzenie w życiu Uniwersytetu Rzeszowskiego, bo dotyczy najważniejszych członków społeczności akademickiej. Stypendystom serdecznie gratulujemy.

 

W roku 2016 studenci UR otrzymali najwięcej stypendiów MNiSW w regionie.