Uroczyste Posiedzenie Senatu UR połączone z nadaniem godności Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesor Ricie Süssmuth

16.01.2018

Serdecznie zapraszamy na uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego połączone z nadaniem Doktoratu Honoris Causa Pani Profesor Ricie Süssmuth przewodniczącej Bundestagu w latach 1988-1998.

 

Doktorat Honoris Causa przyznano na wniosek Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Laudatorem będzie prof. dr hab. Aleksander Bobko.

 

Uroczystość odbędzie się 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Auli KULA, bud. A0, ul. Pigonia 1.

 

Program uroczystości:

·         Gaude Mater Polonia

·         Powitanie Gości – JM prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor UR

·         Prezentacja sylwetki prof. Rity Süssmuth – dr hab. prof. UR Paweł Grata, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego

·         Laudacja – prof. dr hab. Aleksander Bobko

·         Akt wręczenia dyplomu

·         Wykład Doktora Honorowego

·         Gaudeamus Igitur

·         Zakończenie uroczystości

 

Prof. dr Rita Süssmuth studiowała romanistykę i historię w Münster, Tybindze i Paryżu, jako profesor prowadziła wykłady w Bochum i Dortmundzie. W roku 1985 została powołana na ministra do spraw młodzieży, rodziny i zdrowia (od 1986 również  do spraw kobiet). Była członkiem (1987-2002) i przewodniczącą (1988-1998) Bundestagu. W latach 2000 - 2001 przewodniczyła Niezależnej Komisji Imigracji. Od 2002 - 2004 stała na czele Rady Ekspertów ds. Imigracji i Integracji. Od 2004 do 2005 należała do Światowej Komisji ds. Migracji Międzynarodowych. W latach 2005 – 2009 była prezydentem prywatnej uczelni ekonomicznej w Berlinie SRH-Hochschule für Wirtschaft. W 2007 otrzymała nagrodę imienia Theodora Heussa za pionierskie zasługi dla integracji muzułmanów i migrantów. Od 2005 jest przewodniczącą Instytutu Polskiego w Niemczech. W 2008 objęła funkcję przewodniczącej zarządu Niemiecko-Polskiej Fundacji Naukowej. Od 2006 jest członkiem konwentu Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, któremu przewodniczy od roku 2010. Od 2006 jest zaangażowana w prace przy tworzeniu Turecko-Niemieckiego Uniwersytetu w Stambule. Od 2010 jest przewodniczącą Niemieckiego Konsorcjum Szkół Wyższych Turecko-Niemieckiego Uniwersytetu w Stambule. W latach 2011 - 2012 Rita Süssmuth była członkiem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konsensusu dla Profesjonalistów i Imigracji. Za swoje polityczne zaangażowanie otrzymała wiele nagród i odznaczeń.