Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów

01.03.2018

1 marca 2018 r. w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczystość promocji doktorów habilitowanych i doktorów.

 

Uroczystość rozpoczął JM prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – „Uroczystość promocji doktorskiej ma szczególny charakter. Jest ona bowiem końcowym, miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów i życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych naszej Uczelni.

 

Od ostatniej promocji doktorskiej upłynęło pół roku. W tym okresie 35 adeptów nauk humanistycznych, społecznych, biologicznych, rolniczych i nauk o zdrowiu na mocy uchwał odpowiednich rad wydziałów naszego Uniwersytetu, uzyskało stopnie doktora, 4 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.

 

W okresie, jaki upłynął od poprzedniej promocji

 

 • Rada Wydziału Biologiczno-Rolniczego przyznała 3 osobom stopnie naukowe doktora,
 • Rada Wydziału Filologicznego przyznała 4 osobom stopień doktora habilitowanego,  10 osobom stopnie naukowe doktora,
 • Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przyznała 3 osobom stopnie naukowe doktora,
 • Rada Wydziału Medycznego przyznała 8 osobom stopnie naukowe doktora,
 • Rada Wydziału Socjologiczno-Historycznego przyznała 11 osobom stopnie doktora.

 

Zgodnie z tradycją akademicką ubiegają się oni o to, abyśmy na dzisiejszej uroczystości godność tę potwierdzili uroczystym aktem promocji.”

 

Sylwetki doktorów habilitowanych przedstawił prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Nowymi doktorami habilitowanymi zostali:

 

 1. Dr hab. Izabela Łuc z Wydziału Filologicznego.
 2. Dr hab. Artur Czapiga z Wydziału Filologicznego.
 3. Dr hab. Mariusz Chrostek z Wydziału Filologicznego.
 4. Dr hab. Agata Paliwoda z Wydziału Filologicznego.

 

Następnie uroczystą przysięgę złożyli doktorzy:

 

Z Wydziału Biologiczno-Rolniczego:

 

 1. dr Karolina Konieczna
 2. dr inż. Jennifer Mytych
 3. dr inż. Miłosz Zardzewiały

 

Z Wydziału Filologicznego:

 

 1. dr Marek Paduch
 2. dr Anna Ciechanowska
 3. dr Agnieszka Kusz
 4. dr Jacek Lech
 5. dr Agnieszka Sienicka
 6. dr Anna Dworak
 7. dr Marcelina Janisz
 8. dr Bogumiła Kopeć
 9. dr Barbara Ludwiczak
 10. dr Piotr Domka

 

Z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego:

 

 1. dr Tomasz Szczepański
 2. dr Marcin Wesołowski
 3. dr Iwona Rogalską

 

Z Wydziału Medycznego:

 

 1. dr Bartłomiej Gąsienica Walczak
 2. dr Edyta Łuszczki
 3. dr Aneta Mielnik
 4. dr Katarzyna Bazarnik-Mucha
 5. dr Monika Tymczak
 6. dr Anna Bartosiewicz
 7. dr Anna Fąfara
 8. dr Małgorzata Gajdek

 

Z Wydziału Socjologiczno-Historycznego:  

 

 1. dr Przemysław Harasim
 2. dr Andrzej Borcz
 3. dr Robert Borkowski
 4. dr Andrzej Juda
 5. dr Krzysztof Kopciuch
 6. dr Jan Kuca
 7. dr Katarzyna Lenkiewicz
 8. dr Monika Puchalska
 9. dr Magdalena Szpyt
 10. dr Monika Łagowska – Cebula
 11. dr Marek Motyka

 

Akt promocji doktorów z udziałem promotorów przeprowadzili Dziekani Wydziałów. Na zakończenie tej części, w imieniu promowanych doktorów wystąpił Pan dr Piotr Domka.

 

Serdecznie dziękujemy chórowi akademickiemu za piękną oprawę uroczystości, a promowanym doktorom habilitowanym i doktorom gratulujemy życząc jednocześnie dalszych sukcesów.

 

Zdjęcia – Jadwiga Zydroń