Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Rzeszowskim

02.10.2018

1 października 2018 roku Uniwersytet Rzeszowski zainaugurował kolejny – 18 – rok akademicki. Tradycyjnie, przy okazji tego pięknego akademickiego święta odbyło się kilka ważnych dla Uniwersytetu wydarzeń. Była to również okazja do wysłuchania ciepłych słów od przyjaciół naszej Alma Mater.

 

Po wprowadzeniu Sztandaru i wysłuchaniu hymnu państwowego głos zabrał JM prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

„Rozpoczynamy dziś osiemnasty rok akademicki w Uniwersytecie Rzeszowskim, wchodzimy zatem w symboliczną dorosłość. Musimy mieć świadomość, że nie jest to zwykła, jedna z wielu dotychczasowych i przyszłych inauguracji. Tą wyjątkowość powoduje wchodząca w życie właśnie dziś (1.pażdziernika) nowa ustawa  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0.  Wszyscy musimy mieć świadomość jakie czekają nas zmiany i przede wszystkim jaka ciąży na nas odpowiedzialność za Uniwersytet. Gdybym miał bliżej scharakteryzować sytuację, w jakiej w tej chwili jesteśmy, to zwróciłbym uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, przywołałbym znane powiedzenie, że w życiu każdego z nas mogą pojawić się takie okoliczności, które, niezależnie od wieku, powodują że nagle doroślejemy. Drugi aspekt, to nieco dowolne porównanie do słynnej (i ciągle obecnej w naukach humanistycznych) teorii obrzędów przejścia Arnolda van Gennepa. Sądzę, że można ją wykorzystać do zobrazowania aktualnej sytuacji. Jej istotą jest wydzielenie pewnych etapów w życiu jednostek i społeczności, które charakteryzują i porządkują właśnie tzw. obrzędy przejścia. Mogą być one rozbudowane i rozłożone w czasie. Składają się z trzech faz. Pierwsza, preliminalna to faza wyłączenia, druga liminalna, to okres przejściowy, w którym należy spełnić pewne warunki (dopełnić określonych obrzędów) by móc zostać dopuszczonym do rytuałów postliminarnych, włączających do nowego świata.  Właśnie dziś weszliśmy w fazę drugą. Jeżeli dobrze zrealizujemy nasze zadania, przeprowadzimy niezbędne zmiany zapewniające wyższą pozycję naukową połączoną z jakością kształcenia, to w następnej ocenie ewaluacyjnej (rytuały postliminarne) zostaniemy włączeni do nowych struktur, zreformowanych zgodnie z duchem Ustawy 2.0, uniwersytetów. A jeśli tego okresu nie wykorzystamy, zagubieni w nieracjonalnych obronach indywidualnego stanu posiadania, to oczywiście oczekiwany rytuał się nie dopełni.  Apeluję zatem o rozsądek i zrozumienie, że Uniwersytet Rzeszowski potrzebuje zmian (dowiodła tego przecież ewaluacja jednostek z 2017 roku). 1 października 2018 spowodował, że nagle musimy wydorośleć. Pora opuścić nasze małe piaskownice na rzecz budowania jednego, potężnego gmachu Uniwersytetu o silnych fundamentach naukowych i pięknego swoją różnorodnością, aktywnością doktorancką oraz studencką. (...)”

Pan Rektor przedstawił również dane liczbowe związane z rozpoczynającym się rokiem akademickim. Cieszy fakt, że do społeczności akademickiej dołączyło ponad 6500 młodych ludzi, którzy związali swoją przyszłość z UR.

Pan Rektor nie zapomniał również o tych, którzy odeszli od nas w minionym roku akademickim:

 

 • Prof. dr hab. Jan Kida
 • Prof. dr hab. Marian Malikowski
 • Prof. dr hab. Maria Radomska
 • Prof. dr hab. Jerzy Rut
 • Dr hab. Jan Malczewski
 • Dr hab. Krzysztof Oklejewicz
 • Mgr Janusz Halik
 • Mgr inż. Tomasz Chałupski
 • Aleksander Dziedzic
 • Czesław Szyszka
 • Kazimierz Pałka

 

Na zakończenie przemówienia inauguracyjnego padły znamienne słowa:

„Bardzo gorąco i z wielką przyjemnością witam wszystkich studentów, którzy po raz pierwszy wstępują dziś w mury naszej Alma Mater. Gratuluję dobrego wyboru, zapewniając, że dołożymy wszelkich starań, aby studiowanie było prawdziwą intelektualną przygodą.  Życzę spełnienia Państwa oczekiwań i twórczej obecności w przestrzeni akademickiej naszego miasta.

Niech ten nowy rok akademicki i nasza „dorosłość” sprzyjają nam w realizacji wszystkich zamierzeń i pozwolą przeprowadzić Uniwersytet przez trudny, ale niezbędny czas koniecznej reformy. Quod bonum felix faustum fortunatumque sit!”      

 

Kolejną część uroczystości prowadził dr hab. Wojciech Walat, prof. UR – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Część ta poświęcona była immatrykulacji nowych studentów, którzy złożyli ślubowanie potwierdzające przynależność do społeczności akademickiej UR.

Kolejna część była prowadzona przez dra hab. Grzegorza Ślusarza, Prorektora ds. Finansów i Organizacji, który prowadził ceremonię wręczania Medali Komisji Edukacji Narodowej, które wręczała Pani Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Medale KEN otrzymali:

 

 • prof. dr hab. Tadeusz BŁOŃSKI
 • prof. dr hab. Grzegorz OLIWA
 • dr hab. Agnieszka DOBOSZ-BRUCHNALSKA, prof. UR
 • dr hab. Justyna DRZAŁ-GRABIEC
 • ks. dr hab. Andrzej GARBARZ, prof. UR
 • dr hab. Wiesław GRZEGORCZYK, prof. UR
 • dr hab. Urszula KOPEĆ, prof. UR
 • dr hab. Jolanta LENART, prof. UR
 • dr hab. Krystyna LEŚNIAK-MOCZUK, prof. UR
 • dr hab. Agata PIERŚCIENIAK, prof. UR
 • dr hab. Olga POPOWICZ, prof. UR
 • dr hab. Dorota SANKOWSKA, prof. UR
 • dr inż. Anna AUGUSTYŃSKA-PREJSNAR
 • dr Robert BĄK
 • dr Aneta BYLAK
 • dr Kazimierz CYRAN
 • dr Dorota JANKOWSKA
 • dr Beata KASPRZYK
 • dr Marta KAWA
 • dr inż. Justyna KOC-JURCZYK
 • dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS
 • dr Ewa KUKUŁA
 • dr Agnieszka MAJKA
 • dr Wojciech MOTYKA
 • dr Anna NIZIOŁ
 • dr inż. Tomasz OLBRYCHT
 • dr Grzegorz PĄCZKA
 • dr  Grzegorz PRZYSADA
 • dr Ewelina RABIEJ
 • dr Maria SARAMA
 • dr Miłosz SZCZUDŁO
 • dr Anna ŚNIEGULSKA
 • dr Krzysztof UŚCIŁOWSKI
 • dr Alina WALENIA
 • dr Jolanta WOJNAR
 • dr Justyna WYSZYŃSKA
 • dr inż. Grzegorz ZAGUŁA
 • dr Jolanta ZWOLIŃSKA
 • mgr Maria CYRANKOWSKA
 • mgr Wiesław GOŁDA
 • mgr Marzena GORCZYCA-BLOK
 • mgr Roman KADYJEWSKI
 • mgr Jacek KRAWCZYK
 • mgr inż. Omonigho OHIMOR

 

Następnie prowadzenie uroczystości przejął prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który wręczał Laur Naukowy UR, który otrzymał prof. dr hab. Marek Olbrycht z Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

Laur Dydaktyczny UR wręczał następnie dr hab. Wojciech Walat, prof. UR. To wyróżnienie otrzymał prof. dr hab. Jan Olszewski z Wydziału Prawa i Administracji.

Laur Rektora UR dla najlepszego absolwenta otrzymał z rąk dra hab. Wojciecha Walata, prof. UR Pan Krzysztof Dzik z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Kolejna część uroczystości poświęcona była wręczeniu Medalu UR. Tę część prowadził dr hab. Józef Cebulski, prof. UR, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką. Medal UR został przyznany prof. dr. hab. Mikołajowi Berczence.

Po przyznaniu  medali i odznaczeń głos zabrali zaproszenie goście:

- Prof. dr hab. Marek Koziorowski, który odczytał list Premiera Mateusza Morawieckiego

- List Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP (odczytał JM Rektor)

- Tadeusz Ferenc, Prezydenta Miasta Rzeszowa

- Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś (list od Marszałka Ortyla)

- Poseł Wojciech Buczak (list od Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina)

- prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Akademia

- Podkarpacki Kurator Oświaty, Małgorzata Rauch

- JE ks. bp Jan Wątroba, Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej

 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studentów UR – Pani Kamila Sikorska.

Zakończeniem oficjalnej części było wygłoszenie przez JM Rektora tradycyjnej sentencji – „Rok akademicki 2018/2019 w Uniwersytecie Rzeszowskim ogłaszam za otwarty - Quod felix faustum fortunatumque sit."

Wykład inauguracyjny pt. „Świętowanie 11 listopada – patriotyczny obowiązek czy wyraz obywatelskiej tożsamości?” wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Uroczystość zakończyło Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru akademickiego UR pod dyrekcją dr Katarzyny Sobas i następujące po nim wyprowadzenie sztandaru.

 

Całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego życzymy wielu sukcesów w rozpoczętym roku akademickim.

 

Zdjęcia - Michał Święcicki