Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

19.09.2018

Rektor i Senat

Uniwersytetu Rzeszowskiego

mają zaszczyt zaprosić na

inaugurację roku akademickiego

2018/2019

Uroczystość odbędzie się

1 października 2018 r. (poniedziałek)

o godz. 11:00 w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, al. Rejtana 16c

 

Program uroczystości:

 

• godz. 9:30 - Msza św. w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej

• godz. 11:00 - Uroczysta inauguracja roku akademickiego

– hymn państwowy

– otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne JM Rektora

– immatrykulacja studentów I roku

– Gaudeamus igitur – wręczenie medali i odznaczeń

– wręczenie Laurów Rektora

– wystąpienia zaproszonych Gości

– wystąpienie Przewodniczącej Samorządu Studenckiego

– wykład inauguracyjny prof. dra hab. Włodzimierza Mędrzeckiego (Instytut Historii PAN) pt. Świętowanie 11 Listopada – patriotyczny obowiązek czy wyraz obywatelskiej tożsamości?

– Gaude Mater Polonia

 

Uroczystość uświetni występ Chóru Wydziału Muzyki UR pod dyrekcją dr Katarzyny Sobas.