UROCZYSTA INAUGURACJA MAŁEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO – ROK AKADEMICKI 2018/2019

16.10.2018

13 października 2018 r. w auli „Kula” w budynku A0 UR, przy ulicy Pigonia 1 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Małym Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zajęcia dla studentów MUR odbywać się będą w trzech grupach wiekowych, które w zależności od specyfiki zajęć na poszczególnych wydziałach będą dzielone na mniejsze

grupy:

grupy I a, I b, I c (uczniowie z klas I-III SP)

grupy II a, II b, II c (uczniowie z klas IV-VI SP)

grupy III a, III b (uczniowie z klas VII-VIII SP i klasy III gimnazjum)

Inauguracja połączona była z otwarciem kolejnej edycji interaktywnej wystawy popularnonaukowej Eksploratorium, która jest wynikiem współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego i konsorcjum URiSE.

Studenci każdej z grup po uroczystej inauguracji (podczas której złożyli ślubowanie w obecności Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dra hab. Wojciecha Walata, prof. UR) oraz odebraniu indeksów, identyfikatorów i pakietów startowych mieli możliwość zwiedzenia wystawy.

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń