UR będzie kształcił studentów z Mongolii?

07.02.2017

3 lutego 2017 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim doszło do spotkania Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Marka Koziorowskiego, Pana Zbigniewa Chmielowca z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą oraz przedstawicieli Polsko-Mongolskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Celem spotkania było omówienie założeń dotyczących współpracy oraz kształcenia studentów z Mongolii w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Spotkanie miało charakter wstępny. Ustalono ramowy projekt porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i Polsko-Mongolską Izbą Przemysłowo Handlową. Panowie rozmawiali o możliwych obszarach współpracy oraz opcjach podjęcia studiów przez studentów z Mongolii.

Szeroki otwarcie się na świat jest koniecznością w dzisiejszej edukacji i nauce. Powiązania nauki z biznesem i przemysłem jest znakomitą okazją do rozwijania oferowanego modelu i zakresu kształcenia, co odbędzie się z korzyścią dla studentów, a co za tym idzie, dla naszego regionu. Cieszę się, że będziemy mogli skorzystać z różnorodnych doświadczeń Izby – mówi prof. Koziorowski.

 

Następnym etapem współpracy będzie kolejne spotkanie – tym razem robocze mające na celu dookreślenie szczegółów współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego z Polsko-Mongolską Izbą Przemysłowo-Handlową.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor UR ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Poseł na Sejm RP – Zbigniew Chmielowiec

Grzegorz Dworak – Prezes Zarządu Polsko-Mongolskiej Izby Przemysłowo Handlowej

Krzysztof R. Witak – Doradca Zarządu Polsko-Mongolskiej Izby Przemysłowo Handlowej