Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.01.2017 zostanie uruchomiony II termin zapisów na przedmioty ogólnouczelniane.

24.01.2017

Uwaga Studenci!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.01.2017 zostanie uruchomiony II termin zapisów na przedmioty ogólnouczelniane.
Termin wyboru przedmiotów upływa 27 stycznia 2017 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 09.02.2015 r. w sprawie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęcia są uruchamiane, jeżeli na dany przedmiot zapisze się co najmniej 90 osób na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych.

Informujemy, że niżej wskazane przedmioty nie zostaną uruchomione z powodu zbyt małej ilości osób, które się na nie zapisały. Prosimy o dokonanie wyboru przedmiotu ogólnouczelnianego w drugiej turze osoby, które nie dokonały jeszcze wyboru oraz te, których przedmiot nie zostanie uruchomiony.

 

Studia Stacjonarne

 1. Cywilizacyjne uwarunkowania ochrony przyrody

 2. Język w kontekście społecznym

 3. Arcydzieła literatury rosyjskiej

 4. Różne oblicza matematyki

 5. Podstawy statystyki

 6. Literatura muzyczna

 7. Wstęp do prawoznawstwa

 8. Postępowanie cywilne

 9. Dzieje estetyki w perspektywie fenomenologicznej

 10. Kartografia Europy Środkowej. Nowe odkrycia i zastosowania


 

Studia Niestacjonarne:

 1. Rośliny uprawne i ich znaczenie gospodarcze

 2. Metody prognozowania zjawisk gospodarczych

 3. Makroekonomia dla nieekonomistów

 4. Arcydzieła literatury rosyjskiej

 5. Różne oblicza matematyki

 6. Podstawy statystyki

 7. Farmakologia

 8. Immunologia i immunoterapia

 9. Żywienie człowieka

 10. Zasady muzyki

 11. Historia myśli pedagogicznej

 12. Wstęp do prawoznawstwa

 13. Teoria bezpieczeństwa

 14. Geopolityka i kodeks geopolityczny

 15. Współczesne dylematy filozofii prawa i polityki

 16. Historia kultury fizycznej

 

Osoby, które nie dokonają wyboru w II turze zostaną przyporządkowani automatycznie przez system.