Uprawnienia doktorskie dla Wydziału Sztuki UR

11.06.2018

Wydział Sztuki UR uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne!