Uniwersytet Rzeszowski w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

16.10.2018

15 października br. w siedzibie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej odbyła się konferencja dotycząca programu CEEPUS.

Podczas tej konferencji dr Maciej Kluz (koordynator programu CEEPUS w Uniwersytecie Rzeszowskim, a także wnioskodawca letniej szkoły) został zaproszony przez NAWA do przedstawienia prezentacji pt. „Doświadczenia i rekomendacje na przykładzie szkoły letniej CEEPUS realizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski”.

Szkoła letnia „Zakochaj się w polskiej żywności”, która odbyła się na Wydziale Biologiczno – Rolniczym UR została wybrana przez NAWA jako najlepsza w całej Polsce.

Sukces ten nie byłby możliwy bez udziału wielu osób przede wszystkim pomocy prof. UR Małgorzaty Dżugan, prof. UR Agaty Znamirowskiej oraz studentów z SKN Technologów Żywności „FERMENT”.  

Podziękowania kieruję również do władz uczelni, a w szczególności Pana Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą Prof. Marka Koziorowskiego, Pana Dziekana Wydziału Biologiczno-Rolniczego Prof. Czesława Puchalskiego, a także pracowników Działu Współpracy Zagranicznej, a szczególnie do Pani kierownik Lucyny Kustry – Kłeczek.