Uniwersytet Rzeszowski podpisał umowę z ZUS

22.11.2017

22 listopada br. w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podpisano umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

W imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego umowę podpisał Jego Magnificencja prof. Sylwester Czopek, Rektor UR. Zakład Ubezpieczeń Społecznych reprezentowała Pani Prezes - prof. Gertruda Uścińska, która nastęnie wygłosiła wykład dla studentów i pracowników uniwersytetu.

 

Ramowa współpraca zakłada m.in. wymianę doświadczeń, wspólną realizację skierowanych do studentów i otoczenia uniwersytetu przedsięwzięć, staże i praktyki dla studentów oraz realizację studiów podyplomowych na WPiA oraz WE.

 

W spotkaniu uczestniczyli również: dr hab., prof. UR Grzegorz Ślusarz, Prorektor ds. Finansów i Organizacji UR, dr hab., prof. UR Elżbieta Feret - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. prof. UR Ryszard Kata, Dziekan Wydziału Ekonomii oraz Pani Ewa Papiewska-Borkowska - Dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie.

 

 

Zdjęcia - Michal Święcicki